Wnioski

Wszczęcie postępowania możliwe jest na dwa sposoby:

1. Drogą elektroniczną
   1.a. Poprzez wniesienie wniosku w formie pisemnej wraz z załączonym wydrukiem
   – z systemu (komornik musi dokonać wówczas weryfikacji tegoż dokumentu z dokumentem znajdującym się w    systemie teleinformatycznym)

2. W sposób tradycyjny

– dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;
– dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego;
– wniosek wraz z tytułem wykonawczym należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną

Wnioski do pobrania:

• Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych KM –    
• Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych KMP –    
• Wniosek o wszczecie egzekucji –