Kancelaria

Strona kancelarii komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta Kępna ma charakter informacyjny i została stworzona w celu umożliwienia Państwu podjęcia stosownego postępowania egzekucyjnego.

Na stronie kancelarii  znajdują się niezbędne informacje, oznaczenia właściwości oraz aktualny spis licytacji ruchomości oraz nieruchomości. Ponadto kancelaria korzysta z takich systemów informatycznych jak:  

  • EPU,
  • ZUS,
  • KATASTER NIERUCHOMOŚCI,
  • CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW,
  • OGNIVO,
  • PESEL,
  • KRAJOWY REJESTR ZASTAWÓW
  • DOSTĘP DO CENTRALNEJ BAZY DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH
  • CERTYFIKOWANY DOSTĘP DO BAZY CEIDG 

strona w budowie