Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Krzysztof Kozioł jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kępnie tj. gminy:

Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba tutejszej kancelarii (Sąd Apelacyjny w Łodzi), z wyjątkiem spraw:o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Dz.U. Poz. 771).